Event: Palaeography and Manuscript-based Research: Intensive Postgraduate Workshop, UCC, 13-14 Sept 2010

13-14 September 2010

Palaeography and Manuscript-based Research: Intensive Postgraduate Workshop
University College Cork

Themes covered:

* Palaeography and Codicology

* Insular Scripts and Scribal Techniques

* The Corpus of Medieval Irish Manuscripts

* Modern Irish Manuscript Tradition

* The Challenges of Editing: variant copies, critical v. diplomatic editions, normalisation, etc.

* Digital Technology and Manuscript Research

Click here for further details

Enquiries to:

Dr Caitríona Ó Dochartaigh, Dept. of Early and Medieval Irish, University College Cork. c.odochartaigh@ucc.ie

*******************************************************************************

An Phailéagrafaíocht agus Taighde ar Lámhscríbhinní : Ceardlann Iarchéime

 13-14  Meán Fómhair 2010, Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Is iad na hábhair a phléifear:

* Scripteanna Oileánda agus Modhanna Oibre na Scríobhaithe

* Lámhscríbhinní Meánaoiseacha na hÉireann

* Lámhscríbhinní Gaeilge na Tréimhse Iarchlasaicí

* Fadhbanna Eagarthóireachta: Malairt Chóipeanna, Eagráin Chriticeacha v. Eagráin

Dhioplamáideacha, Normálú, etc.

* Léann na Lámhscríbhinní agus an Teicneolaíocht Dhigiteach

Tuilleadh eolais le fáil ón:

Dr Caitríona Ó Dochartaigh, Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile Corcaigh. c.odochartaigh@ucc.ie

*******************************************************************************

Workshop supported by the Graduate School, College of Arts, Celtic Studies & Social Sciences, UCC.

Medium Ævum student travel bursaries sponsored by the ‘Society for the Study of Medieval Languages and Literature’ (http://mediumaevum.modhist.ox.ac.uk/)

*******************************************************************************

Leave a comment

Filed under EVENTS & ACTIVITIES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s