Employment: Lecturer (BTB) in Early Irish and Celtic Civilisation (Temporary), UCD

Closing date: 23.30hrs on Wednesday 23 October 2013.

Lecturer (BTB) in Early Irish and Celtic Civilisation (Temporary),
University College Dublin.

UCD School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore and Linguistics invites applications for a temporary 32-month Lecturer (below the bar) appointment in Early Irish and Celtic Civilisation. Post duration: 1 January 2014 – 31 August 2016.

The appointee will participate effectively in the school’s postgraduate and undergraduate programmes and contribute significantly to the expansion of its research profile in Early Irish and / or Celtic Civilisation.

2010 Lecturer (BTB) Salary Scale: €35,355 – €56,605 per annum
2011 Lecturer (BTB) Salary Scale: €31,820 – €50,942 per annum*
*Subject to all new entrants to public sector as of 01 January 2011.
Appointment will be made on scale and in accordance with the Department of Finance guidelines

Further details and application guidelines available here.

Applications must be submitted by the closing date and time specified. UCD do not accept late applications

Fáilteoidh Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta UCD roimh iarratais ar phost dhá bhliain mar Léachtóir Sealadach (faoi bhun an bhaic) sa tSean-Ghaeilge agus i Sibhialtacht na gCeilteach. Fad an phoist: 1 Eanáir 2014 – 31 Lúnasa 2016.

Beidh an duine a cheapfar rannpháirteach go héifeachtach i gcláir iarchéime agus fochéime na Scoile agus glacfaidh sé nó sí páirt shuntasach i leathnú taighde ar ardchaighdeán sa tSean-Ghaeilge agus / nó i Sibhialtacht na gCeilteach

2010 Léachtóir (faoi bhun an bhaic) Scála Tuarastail: €35,355 – €56,605 sa bhliain
2011 Léachtóir (faoi bhun an bhaic) Scála Tuarastail: €31,820 – €50,942 sa bhliain*
*Faoi réir ag gach iontrálaí nua san earnáil phoiblí ó 01 Eanáir 2011 ar aghaidh.

Déanfar an ceapachán ar scála agus i gcomhriar le treoirlínte na Roinne Airgeadais.

Spriocdháta 23.30 ar an gCéadaoin an 23 Deireadh Fómhair 2013 11:30pm ar an dáta dúnta sonraithe. Ní ghlacann UCD le hiarratais dhéanacha.

Advertisements

Leave a comment

Filed under EMPLOYMENT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s