Employment: Lectureship in Early and Medieval Irish, UCC

Closing date 24 November 2014

Lectureship in Early and Medieval Irish / Léachtóireacht sa tSean agus sa Mhéan-Ghaeilge
Department of Early and Medieval Irish,
University College Cork.

Job Posted: 10 Oct 2014
Closing Date for Applications: 24 Nov 2014
Department: Department of Early and Medieval Irish / Roinn na Sean agus na Méan-Ghaeilge
Contract Type: Permanent Whole-Time
Job Type: Academic
Salary: €31,821 – €51,270/ €62,353 – €76,942.

UCC wishes to appoint an experienced academic to the role of Lecturer in Early and Medieval Irish. Reporting to the Head of Department, the Lecturer will contribute to core teaching in Early and Medieval Irish / Celtic Civilisation at undergraduate and postgraduate level. The successful candidate will have a strong track record of teaching, research and publication in the field of Early and Medieval Irish language and literature / Celtic Studies. The Lecturer will be expected to contribute to current and future initiatives in the Department of Early and Medieval Irish.

Informal enquiries can be made in confidence to Professor John Carey, Head of Department of Early and Medieval Irish, Tel: 021 4902999, Email: j.carey@ucc.ie. For further information on the Department of Early and Medieval Irish please visithttp://www.ucc.ie/academic/smg/

Appointment may be made on the Lectureship Salary Scale (2011): €31,821 – €51,270/ €62,353 – €76,942.
Is mian le Coláiste na hOllscoile Corcaigh scoláire le taithí a cheapadh ina léachtóir chun teagasc a dhéanamh sa tSean- agus sa Mheán-Ghaeilge, chomh maith leis an tSibhialtacht Cheilteach, d’fhochéimithe agus d’iarchéimithe. Beidh dea-theist air/uirthi maidir le teagasc, taighde agus foilsiú a dhéanamh i ngort na Sean- agus na Meán-Ghaeilge / an Léinn Cheiltigh. Beifear ag súil leis go gcuirfidh sé/sí le tionscadail reatha agus tionscadail atá fós le teacht de chuid Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge.

Is féidir fiosrúcháin neamhfhoirmiúla a dhéanamh faoi rún leis an Ollamh John Carey Guthán: 021 490-2999; Email: j.carey@ucc.ie. Maidir le heolas breise ar Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge, téigh le do thoil go dtí http://www.ucc.ie/acad/smg/

Déanfar an ceapachán ar Scála Tuarastail Léachtóra (2011): €31,821 – €51,270/ €62,353 – €76,942.

To Apply:

 Candidates should apply, in confidence, before 5pm on Monday, 24th November 2014 byemailing a completed application form torecruitment@ucc.ie

Ba cheart d’iarrthóirí cur isteach ar an bpost roimh 5 i.n., Luain 24ú Samhain 2014 agus an fhoirm iarratais a chur tríd an ríomhphost go dtírecruitment@ucc.ie

Download Application Form

Download Candidate Information Pack
Additional Documentation: Memorandum re Lectureship Posts

Advertisements

Leave a comment

Filed under EMPLOYMENT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s