Employment: Lecturer (below the bar) in Early Irish, UCD

Closing date 17th June 2015

Lecturer (below the bar) in Early Irish,
University College Dublin.

Applications are invited for a permanent appointment as Lecturer (below the bar) in Early Irish and Celtic Civilisation, within the UCD School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore and Linguistics. (From September 2015 the School will be entitled the UCD School of Irish, Celtic Studies and Folklore.)

Candidates are required to have completed a PhD in Early Irish, or in Celtic Studies with a strong concentration in Early Irish.

Experience of teaching at higher education level is required. The appointee will participate effectively in the School’s postgraduate and undergraduate programmes and contribute significantly to the expansion of its research profile in Early Irish and Celtic Civilisation.

Lecturer (below the bar) Scale:  €31,820 – €56,602 p.a.

Appointment will be made on scale and in accordance with the Department of Finance guidelines.

Prior to application, further information (including application procedure) should be obtained from the UCD Job Vacancies website: http://www.ucd.ie/hr/jobvacancies

Closing date: 17.00 GMT on Wednesday 17 June 2015

Applications must be submitted by the closing date and time specified.  Any applications which are still in progress at the closing time of 17.00 GMT on the specified closing date will be cancelled automatically by the system. UCD do not accept late applications.

Fáilteoidh Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta UCD roimh iarratais ar phost buan mar Léachtóir Sealadach (faoi bhun an bhaic) sa tSean-Ghaeilge agus i Sibhialtacht na gCeilteach. (‘Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD’ an t-ainm a bheas ar an Scoil ó Mhéan Fómhair 2015.)

Tá sé riachtanach PhD sa tSean-Ghaeilge a bheith ag iarrthóirí, nó PhD sa Léann Ceilteach, ach béim shuntasach a bheith ar an tSean-Ghaeilge ann.

Is gá taithí a bheith acu ar theagasc a dhéanamh ag leibhéal ollscoile. Beidh an duine a cheapfar rannpháirteach go héifeachtach i gcláir iarchéime agus fhochéime na Scoile agus cuirfidh sé nó sí go mó® le forbairt an taighde ar ardchaighdeán sa tSean-Ghaeilge agus i Sibhialtacht na gCeilteach.

2010 Léachtóir (faoi bhun an bhaic) Scála Tuarastail: €31,820 – €56,602 p.a.

Déanfar an ceapachán ar scála agus i gcomhriar le treoirlínte na Roinne Airgeadais.

Spriocdháta: 17.00 GMT ar an gCéadaoin an 17 Meitheamh  2015

Caithfidh iarratais a bheith curtha i gcrích faoin spriocam ar an sprioclá shonraítear ar: www.ucd.ie/hr/jobvacancies. Cealóidh an córas go huathoibreach aon iarratas a bheidh fós ar bun ag an sprioam .i.  17.00 GMT ar an sprioclá a shonraítear. Ní ghlacann UCD le hiarratais dhéanacha.

Leave a comment

Filed under EMPLOYMENT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s